Kategorie

Reklamační řád

Délka záruky je 24 měsíců. 

V případě,že zboží je zakoupeno na fakturu - IČO, nebo za účelem dalšího prodeje, má se za to, že je ujednán obchodní vztah s odkazem na Obchodní zákon a zde je poskytnuta doba záruky v délce 6 měsíců.

  

Postup při reklamaci.

 

1. Kupující může reklamaci uplatnit:

a) pouze u prodávajícího kde bylo zboží zakoupeno.

 

2. Kupující může vadu zboží reklamovat:

a) písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího

b) osobně v provozovně prodávajícího

Reklamaci není možné uplatnit emailem.

 

3. Vady zboží je možno reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby.

 

4Kupující je při reklamaci povinen předložit:

a) reklamované zboží společně s kompletním příslušenstvím,

b) kopii daňového dokladu,

c) záruční, případně dodací list,

d) zprávu pro servisní techniky (v čem se závada projevuje a jaký je důvod reklamace)

e) kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt)

f) list pro vyznačení garančních prohlídek. 

 

5. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení, případně ode dne předání reklamovaného zboží.

 

Reklamace se nevztahuje na:

Ve výše uvedených případech bude oprava provedena na náklady kupujícího s jeho souhlasem.

 

Náhradní díly prodávané v eshopu jsou prodávány jako spotřební materiál a je na ně poskytnuta záruka ve výši 6 měsíců. Musí být montovány na daný typ vozidla a pouze odborným mechanikem, pokud tomu tak není záruka zaniká.

  

Neoprávněná reklamace

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kriteria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude kupujícímu vrácen.

 

Platnost od 1.8.2016

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Používá se opensource systém OpenCart
Chinaparts.cz / Cinskedily.cz © 2024